Tuberous Sclerosis Alliance of Israel
           

 לב


לב Heart 
 


 Cardiac Rhabdomyomas רבדומיומות  לבביות הם גידולים שפירים הנוצרים בדרך כלל בלב של תינוקות עם .TSC  גידולים אלו מגיעים לשיא גודלם ביילוד. השכיחות של הגידולים נעה בדיווחים שונים מ47%  ל67% . אקו לב הינו כלי הכרחי על מנת לקבוע את גודל ומיקום הגידולים, ולהעריך את תפקוד הלב. הרוב המכריע של גידולים אלה נסוג באופן ספונטני ובסופו של דבר נעלם, אולם למעט מהאנשים עם TSC יהיו הפרעות קצב לטווח ארוך, שיצריכו ניטור במהלך כל החיים.

English


בניית אתרים 2all