Tuberous Sclerosis Alliance of Israel
           

 מרפאות TSC בישראל 


מרפאות TSC בישראל 


קיימות בארץ מרפאות TS יעודיות (בתל השומר, הדסה ירושלים, סורוקה ב"ש). ממליצה לתאם מול אחת המרפאות ובמידת
הצורך הרופא הנוירולוגי המנהל את המרפאה להלן מידע על המרפאות

מפראה תל השומר- בית החולים
אדמונד לילי ספרא לילדים מנהלת
ד"ר מיכל צדוק

מרכז רפואי הדסה – הדסה ילדים

ניהול ד"ר טל גלבוע

סורוקה מרכז רפואי אוניברסיטאי באר שבע

ניהול ד"ר איריס נוימן


מרפאת איכילוב – מרכז הרפואי
תל-אביב בית החולים "דנה-דואק"

בניהולו של פרופסור שלומי קונסטנטיניבניית אתרים 2all