Tuberous Sclerosis Alliance of Israel   טוברוס סקלרוזיס ישראל
  
  
  
  

 לב


לב Heart 
 


רבדומיומות לבביות ( Cardiac Rhabdomyomas)  הם גידולים שפירים הנוצרים בדרך כלל בלב של תינוקות עם .TSC  גידולים אלו מגיעים לשיא גודלם ביילוד. השכיחות של הגידולים נעה בדיווחים שונים מ47%  ל67% . אקו לב הינו כלי הכרחי על מנת לקבוע את גודל ומיקום הגידולים, ולהעריך את תפקוד הלב. הרוב המכריע של גידולים אלה נסוג באופן ספונטני ובסופו של דבר נעלם, אולם למעט מהאנשים עם TSC יהיו הפרעות קצב לטווח ארוך, שיצריכו ניטור במהלך כל החיים.

English


logo בניית אתרים