Tuberous Sclerosis Alliance of Israel
           

 הביטויים הקליניים של טוברוס סקלרוזיס?


הביטויים הקליניים של טוברוס סקלרוזיס?


 טוברוס סקלרוזיס יכולה להשפיע על כל אחת ממערכות הגוף ולהביא למגוון סימנים ומאפיינים. הממצא יכול להיות תלוי בגילו של האדם הנבדק. מאפיינים של TSC  נראים בדרך כלל  בעור, במוח, בכליות, בלב, בעיניים ובריאות. ידוע כי ממצאים נוספים קיימים לעתים באיברים רבים אחרים כגון חניכיים, שיניים, עצמות, כבד, לבלב, ואברי הרבייה. ראו מסמך נוסף עם הגדרת כל אחד. 

 


בניית אתרים 2all