Tuberous Sclerosis Alliance of Israel   טוברוס סקלרוזיס ישראל
  
  
  
  

 עיניים 


עיניים   Eyes
 


גידולים שפירים וכתמי דפגמנטציה עלולים להופיע באנשים עם TSC, אך רק לעתים נדירות עלולים לגרום לבעיות ראיה או לאיבודה. מומלץ לבצע בדיקת עיניים בזמן האבחון ובהמשך מעקב על פי המלצת רופא עיניים אשר מכיר את המחלה.


logo בניית אתרים