Tuberous Sclerosis Alliance of Israel   טוברוס סקלרוזיס ישראל
  
  
  
  

 
קהילת TSC - גלריית יצירות
הגעתם לגלריית היצירות, שכולה פרי ידם של מאובחני TSC בארץ.


רוצים לשתף באמנות שלכם או של הקרובים לכם?

העמותה הישראלית לטוברוס סקלרוזיס מזמינה אתכם להשתתף במיצג האומנות של מאובחני ה-TSC.

יש לשלוח תמונה של היצירה למייל הבא: TSCIsrael2014@gmail.com בצירוף הכותרת "קהילת TSC - גלריית יצירות".

(ניתן להוסיף מס' שורות על הילד/ה, או לבקש להעלות בעילום שם).
צביעה ואיור: שרון עמית
צביעה ואיור: אלרועי (בן 9.5)
צביעה ואיור: אלרועי (בן 9.5)
צביעה ואיור: אלרועי (בן 9.5)

צביעה ואיור: אלרועי (בן 9.5)

logo בניית אתרים