Tuberous Sclerosis Alliance of Israel
           

 

פרטי המפגש:

 

יום חמישי, תאריך  10/01/2019 , שעה 19:30.


מיקום:   חדר הרצאות, המרכז למומי לב בילדים, קומה ד', בי"ח ספרא לילדים, תל השומר.

על סדר היום:

 19:30- התכנסות

19:45 -  ד"ר עודד וולובלסקי, ראש היחידה לנפרולוגיה של הילד ומנהל בשיתוף של מרפאת טוברוס סקלרוזיס,       

              מרכז רפואי הדסה. 

             עדכונים קליניים ומחקרים במחלת הכלייה ב-TS.

             שאלות

20:30 -  תמר שבת, מתמחה בנוירופסיכולוגיה שיקומית, יחידה לנוירולוגיה, בי"ח ספרא לילדים, תל השומר.

            TAND ואספקטים פסיכולוגים בטוברוס סקלרוזיס.

              שאלות   

21:30 - שעת סיום משוערת
לקבלת עדכונים - אנא הצטרפו אלינו www.tsc.org.il

ד"ר עודד וולובלסקי 

TUBEROUS SCLEROSIS COMPLEX 
היסטוריה ועתיד
 

בניית אתרים 2all