Tuberous Sclerosis Alliance of Israel   טוברוס סקלרוזיס ישראל
  
  
  
  

 הביטויים הקליניים של טוברוס סקלרוזיס 


הביטויים הקליניים של טוברוס סקלרוזיס


 טוברוס סקלרוזיס יכולה להשפיע על כל אחת ממערכות הגוף ולהביא למגוון תסמינים ומאפיינים. הממצא יכול להיות תלוי בגילו של האדם הנבדק. ביטויי TSC הם בדרך כלל בעור, במוח, בכליות, בלב, בעיניים ובריאות. ידוע כי ממצאים נוספים קיימים לעתים באיברים רבים אחרים כגון חניכיים, שיניים, עצמות, כבד, לבלב, ואברי הרבייה.


logo בניית אתרים